زعفران کبیری، فرخ نشان ایرانمطالب مرتبط با: غذای-سنتی-گناباد

آش-لَخشَک.jpg
محتوا
آش لخشک؛ غذای محلی گنابادی است. شاید آنچه شیرازی‌ها در مورد حلوای خود می‌گویند در مورد این خوراکی بومی و خاص صادق باشد: آش لخشک گنابادی تا نخوری ندانی!
توگی.jpg
محتوا
غذایی منحصر به فرد در گناباد؛ از خوردن غذایی بر‌آمده از ارزن پوست کنده، مرغ دلتان پر‌می‌گیرد.
مشاوره خرید زعفران مشاوره قبل از خرید