زعفران کبیری، فرخ نشان ایرانمطالب مرتبط با: آش-لَخشَک

آش-لَخشَک.jpg
محتوا
آش لخشک؛ غذای محلی گنابادی است. شاید آنچه شیرازی‌ها در مورد حلوای خود می‌گویند در مورد این خوراکی بومی و خاص صادق باشد: آش لخشک گنابادی تا نخوری ندانی!
مشاوره خرید زعفران مشاوره قبل از خرید