زعفران کبیری، فرخ نشان ایرانداستان ما را بشنوید، به گوش جان بسپارید و برای دیگران نقل کنید؛ حکایت ما پر طول و تفسیر نیست؛ به قدمت قناتی که زعفران‌مان را از آن بر‌می‌گیریم نخواهدبود؛ اما تصمیم آن است که نام‌مان در قلب‌ها و ذهن‌ها ثبت شود و قدمت و اعتبار بیابیم.


حتما می‌دانید که زعفران " کبیری " چند سالی است کار خود را آغازیده است و آنچه موجب اعتماد و خوشنامی‌مان شده رساندن بهترین‌ها به دست مشتری و بازخورد‌های آن است. زعفران ما، زعفران ناب گناباد، محصولی مبتنی و وابسته به قنات‌های کهن است که نامش در " فائو " ( سازمان جهانی غذا ) به ثبت رسیده.
در این گفتگو ما و شما، همراه هم، ثبت داستانی از آغاز تا امتداد و بی‌انتها را رقم خواهیم زد. داستان اعتماد، اطمینان و در کنار هم ماندن تا انتهایی که شاید نسل‌ها به طول انجامد؛ چونان قنات‌های کهن، نسل به نسل دست به دست گشته و همچنان جاری و دست‌مایه سر‌سبزی و نشاط.


نشانمان را از دانایی هُدهُد بر گرفتیم. از زبردستی نیاکان در گچ‌بری سر درِ بنای تاریخی مسجد جامع گناباد؛ دو پرنده با عزمی راسخ رو در روی هم، با گردن بر‌افراشته و پر افتخار و در گفتگو و تعاملی دو سویه؛ تمثیلی از " زعفران کبیری " و "مشتری "

نشان زعفران کبیری

* زعفران کبیری از چنین قدمتی برخاسته و خواستار چنین ماندگاری ای در میان شماست.* آمده‌ایم که به زندگی شما رنگ ببخشیم، در آن جا گیریم و طعم خوشِ با هم بودن را بچشیم.
رنگ و لعاب بخشیدن به زندگانی، انحلال و هم‌زیستی با شما و چشیدنِ طعم خوب با هم بودن و زیستن ....
جنبه‌ای از محصولات زعفران کبیری را به تماشا مینشینیم.

مشاوره خرید زعفران مشاوره قبل از خرید